Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.

Διεύθυνση / Address / Adresse

1. Eirinis Papadaki Str.

72300 Sitia Crete

Greece / Griecheland

Επικοινωνία / Contact / Kontakt

mob: +30 6982600466

tel: +30 2843026635

email: info@terradisitia.gr

 

certifications

greece_agriculture

GR-BIO-01 Greece Agriculture

dio_logo

Certified by DIO
Organization in accordance
with Reg, (EC) 834/2007
www.dionet.gr

agrocert pdo

POC/3713-55500.19.

P D O

PROTECTED DESIGNATION
OF ORIGIN SITIA LASITHIOU KRITIS
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΗΤEΙΑΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Sitia Geoparko Logo

tuv logo

EN ISO 22000:2005
No.:07011088